Navigatie                     

FACULTATEA de

Domeniul de licență

Specializarea

Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară

Sănătate

Tehnică dentară

Farmacie

Sănătate

Farmacie

Sănătate

Asistență de farmacie

Medicină

Sănătate

Medicină

Sănătate

Medicină (în limba engleză)

Sănătate

Asistență medicală generală

Sănătate

Balneofizio-kinetoterapie și recuperare

Istorie și Științe Politice

Istorie

Istorie

Ştiinţe Politice

Ştiinţe Politice

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Psihologie și Științe ale Educației

Asistență socială

Asistență socială

Psihologie

Psihologie

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Psihopedagogie specială

Științe Economice

Economie și afaceri internaționale

Afaceri internaționale

Administrarea afacerilor

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Economia firmei

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

Finanțe

Finanțe și bănci

Marketing

Marketing

Management

Management

Litere

Limba și Literatură

Limba și literatura română- o limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, turcă, portugheză)

Limba și Literatură

Limba și literatura română- o limbă și literatură modernă (engleză, italiană)

Limba și Literatură

Limba și literatura engleză- o limbă și literatură modernă(germana, turca, portugheza)

Limba și Literatură

Limba și literatura engleză- o limbă și literatură modernă(italian/ franceză)

Limba și Literatură

Limba și literatura franceza- o limbă și literatură modernă(italiana)

Limba și Literatură

Limba și literatura franceza- o limbă și literatură modernă(engleza)

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleza,franceza)

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleza,italiana)

Studii Culturale

Studii americane (în limba engleza)

Științe ale comunicării

Jurnalism

Educatie Fizică și Sport

Educație fizică și sport

Educație fizică și sportivă

Educație fizică și sport

Sport și performanță motrică

Kinetoterapie

Kinetoterapie și motricitate specială

Teologie

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

Teologie

Teologie ortodoxă didactică

Teologie

Teologie ortodoxă. Asistență socială

Muzica

Muzică religioasă

Matematică și Informatică

Matematică

Matematică și informatică

Matematică

Matematică

Informatică

Informatică

Informatică

Informatică (în limba engleză)

Științe Aplicate și Inginerie

Chimie

Chimie

Inginerie chimică

Prelucrarea petrolului și petrochimie

Inginerie chimică

Chimie alimentară și tehnologii biochimice

Științe inginerești aplicate

Fizică tehnologică

Arte

Teatru și artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

Teatru și artele spectacolului

Artele spectacolului (coregrafie)

Muzică

Interpretare muzicală - canto

Muzică

Pedagogie muzicală

Arte Vizuale

Pedagogia artelor plastice și decorative

Științe ale Naturii și Științe Agricole

Agronomie

Agricultură

Biologie

Biologie

Geografie

Geografie

Geografie

Geografia turismului

Horticultură

Horticultură

Știința mediului

Ecologie și protecția mediului

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

Drept și Științe Administrative

Știinte juridice

Drept

Știinte administrative

Administratie publică

Știinte administrative

Asistență managerială și secretariat

Știinte administrative

Poliție locală

Construcții

Inginerie civilă

Construcții civile, industriale și agricole

Inginerie civilă

Amenajări și construcții hidrotehnice

Inginerie civilă

Imbunătățiri funciare și dezvoltare rurală

Inginerie și management

Inginerie economică în construcții

Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Arhitectură navală

Sisteme şi echipamente navale

Inginerie industrială

Ingineria sudării

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

Inginerie mecanică

Instalații și echipamente portuare și marine

Inginerie energetică

Energetică industrială

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere