Navigatie                     

Componența SENATULUI UNIVERSITAR

1    Președinte Senat -  Domnul Ion BOTESCU, profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Economice

2    Vicepreședinte - Doamna Mihaela RUS, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept și Științe Administrative

3    Doamna Ileana JITARU, lector universitar doctor  la   Facultatea de Litere

4    Doamna Carmen Liliana MĂRUNŢELU, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere

5    Doamna Alina BUZATU, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere

6    Domnul Angelo Nicolae MITCHIEVICI, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere

7    Domnul Nechita RUNCAN, profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie         

8    Domnul Iosif  GYULAI – MUREŞAN, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie

9    Domnul Valeriu ROMAN, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie  

10  Domnul Danuţ POPOVICI, profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie          

11  Doamna Mihaela Ştefania IVĂNESCU, lector universitar doctor  la  Facultatea de Istorie și Științe Politice

12  Domnul Stoica LASCU, profesor universitar doctor la Facultatea de Istorie și Științe Politice    

13  Domnul Cristian MOŞNIANU, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Istorie și Științe Politice              

14  Doamna Laura PANDELE, lector universitar doctor la Facultatea de Drept și Științe Administrative

15  Domnul Claudiu Minel DECA, lector universitar doctor la Facultatea de Drept  și Științe Administrative

16  Doamna Irina MOISE, conferențiar universitar doctor inginer la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole     

17  Doamna Daciana Georgeta SAVA, conf.univ.dr. la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole  

18  Doamna Marioara TRANDAFIRESCU, profesor universitar doctor la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

19  VACANT -  la Facultatea de Educație Fizică și Sport     

20  Domnul Alin LARION, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Educație Fizică și Sport

21  Doamna Carmen ENE-VOICULESCU, profesor universitar doctor la Facultatea de Educație Fizică și Sport          

22  Doamna Irina NIŢĂ, conferențiar universitar doctor inginer la Facultatea de Științe  Aplicate și Inginerie

23  Doamna Elisabeta CHIRILĂ, profesor universitar doctor la Facultatea de Științe  Aplicate și Inginerie

24  Doamna Ionela POPOVICI, profesor universitar doctor la Facultatea de Științe  Aplicate și Inginerie

25  Domnul Alexandru BOBE, lector universitar doctor la Facultatea de Matematică și Informatică

26  Doamna Elena Cristina FLAUT, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Matematică și Informatică

27  Domnul Eduard  Marius CRĂCIUN, profesor universitar doctor la Facultatea de Matematică și Informatică

28  Doamna Cristina Mihaela LAZĂR, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Economice

29  Doamna Cristina DUHNEA, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Economice              

30  Domnul Victor Florin JEFLEA, lector universitar doctor la Facultatea de Științe Economice

31  Domnul  Ion AŞCHIE, profesor universitar doctor la Facultatea de Medicină   

32  Domnul Constantin TICA, profesor universitar doctor la Facultatea de Medicină          

33  Domnul Cătălin Nicolae GRASA, șef lucrări doctor la Facultatea de Medicină

34  Doamna Emma GHEORGHE, conferențiar universitar doctor la  Facultatea de Medicină            

35  Domnul Constantin DINA, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Medicină

36  Domnul Marius Florentin POPA, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Medicină                                     

37  Doamna Victoria BADEA, profesor universitar doctor la Facultatea de Medicină Dentară          

38  Doamna Maria MARIŞ, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Medicină Dentară

39  Doamna Cristina NICOLAE, șef lucrări doctor la Facultatea de Medicină Dentară           

40  Doamna Mihaela Ramona STOICESCU, șef lucrări doctor la Facultatea de Farmacie     

41  Doamna Constanţa SAVA, profesor universitar doctor la Facultatea de Farmacie

42  Doamna Denisa Elena DUMITRESCU, conferențiar  universitar doctor la Facultatea de Farmacie

43  Doamna Mirela Rodica COTRUMBĂ, lector universitar doctor inginer la Facultatea de Ing. Mecanică, Industrială și Maritimă

44  Domnul Viorel Bogdan RĂDOIU, lector universitar doctor inginer la Facultatea de Ing. Mecanică, Industrială și Maritimă

45  Doamna Kunsel Ozel IZET-UNSALAN, conferențiar universitar doctor inginer la Facultatea de Ing. Mecanică, Industrială și Maritimă             

46  Doamna Anca CONSTANTIN,  conferențiar universitar doctor inginer la Facultatea de Constructii         

47  Doamna Diana Doina ŢENEA, șef lucrări doctor inginer la Facultatea de Constructii      

48  Domnul Dragoş Florian VINTILĂ, șef lucrări doctor inginer la Facultatea de Constructii               

49  Domnul Ioan ARDELEAN, conferențiar universitar doctor la Facultatea de  Arte

50  Doamna Mariana FRAŢILĂ, conferențiar universitar doctor la Facultatea de  Arte

51  Domnul  Radu NICULESCU, conferențiar universitar doctor  la Facultatea de  Arte

52  Doamna Rodica Laura GIURGIU, conferențiar universitar doctor  la Facultatea de  Psihologie și Științele Educației

53  Doamna Daniela-Dumitra CĂPRIOARĂ ,conferențiar universitar doctor  la Facultatea de  Psihologie și Științele Educației

54  Doamna Rodica Gabriela  ENACHE, conferențiar universitar doctor  la Facultatea de  Psihologie și Științele Educației

     

Membri –Studenţi:                 

55  Domnul Cristian Nicolae TIȚU -  student la Facultatea de Litere            

56 Domnul Ionuț BARBU -  student la Facultatea de Teologie

57  Domnul George Alexandru DRĂGAN, student la Facultatea de Istorie și Științe Politice

58  Domnul Tudor-Florian DOBRE - student la Facultatea de Drept și Științe Administrative

59  Vacant  - student la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Politice

60  Domnul Bogdan Marian MIHALACHE, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport              

61  Doamna Ioana PAVEL, student la Facultatea de Ștințe Aplicate și Inginerie

62  Domnul Costin Ionuț PETRE, student la Facultatea de Matematică și Informatică

63 Domnul Mihai BRATOSIN, student la Facultatea de Științe Economice               

64  Domnul Florian IONIŢĂ, student la Facultatea de Științe Economice  

65  Domnul Adrian MÎCĂ, student la Facultatea de Științe Economice                      

66  Domnul Radu BAZ-ANDREI, student la Fcaultatea de Medicină

67  Doamna Georgiana MANGRI, student la Facultatea de Medicină Dentară

68  Domnul Mihai Eugen STRĂINU, student la Facultatea de Farmacie

69  Doamna Alexandra NĂDRAG, student la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

70  Domnul Cristian DUICULETE, student la Facultatea de Constraucții

71  Doamna Elera MEREGIU, student la Facultatea de Arte

72 Doamna Andreea Loredana MUNTEANU, student la Facultatea de Psihologie și Științele Educației