Navigatie                     
Administrative Board
of
Ovidius University of Constanța

 

Conf.univ.dr. Dan-Marcel ILIESCU

RECTOR

 

Prof.univ.dr. Elena CONDREA

PRORECTOR - Educație și managementul calității

 

Prof.univ.dr. Liliana Ana TUȚĂ

PRORECTOR - Relații internaționale, studenți străini și rezidenți

 

Conf.univ.dr. Raluca Andreea TRANDAFIR

PRORECTOR - Fonduri structurale și relația cu mediul socio-economic

 

Prof.univ.dr. Mihai GÎRȚU

PRORECTOR - Cercetare și inovare

 

Lect.univ.dr. Alexandru BOBE

PRORECTOR - Digitalizare, studenți și alumni

 

Decan Facultatea de Arte

Prof.univ.dr. Daniela VITCU


 

Decan Facultatea de Construcții

Ș.l.dr.ing. Cosmin FILIP

 

Decan Facultatea de Drept și Științe Administrative

Prof.univ.dr. Adrian Constantin STOICA


 

Decan Facultatea de Educație Fizică și Sport

Prof.univ.dr. Ionel MELENCO


 

Decan Facultatea de Farmacie

Conf.univ.dr.Laura Adriana BUCUR


 

Decan Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Conf.univ.dr.ing. Lucia Violeta MELNIC


 

Decan Facultatea de Istorie și Științe Politice

Conf.univ.dr.Emanuel PLOPEANU

 

Decan Facultatea de Litere

Conf.univ.dr. Alina BUZATU


 

Decan Facultatea de Matematică și Informatică

Conf.univ.dr. Aurelian NICOLA


 

Decan Facultatea de Medicină

Conf.univ.dr. Doina TOFOLEAN


 

Decan Facultatea de Medicină Dentară

Prof.univ.dr. Aureliana CARAIANE


 

Decan Facultatea de Psihologie și Științele

Prof.univ.dr.Mircea Adrian MARICA


 

Decan Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Conf.univ.dr. Viorica POPESCU


 

Decan Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Conf.univ.dr. Marius SKOLKA


 

Decan Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. Elena Cerasela SPĂTARIU


 

Decan Facultatea de Teologie

Pr.Prof.univ.dr. Bogdan MOISE