Navigatie                     

Informații

     Pe perioada studiilor, beneficiază de decontarea transportului intern și/sau extern, studenții la forma de învățământ „fără taxă” , titulari de carduri la I.N.G. , B.R.D. sau BANCA TRANSILVANIA, pe baza tichetelor R.A.T.C.  și/sau facturii fiscale (însoțite de chitanțe, anexate formularului de mai jos.)

     Acest formular, completat lizibil, semnat și ștampilat la secretariatul facultății va fi depus între 1 și 5 a fiecarei luni, la Biroul Social din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, situat în Bdul. Mamaia nr.124, Cămin C1, parter, Biroul Burse. 

     Decontarea va fi în proporție de 50 % din prețul transportului, iar pentru traseele externe se va face pentru studenții care parcurg o distanță mai mică de 50 km (inclusiv celor din Mangalia și Medgidia).

Descărcați tabelul