Navigatie                     

Facultatea de Medicină Dentară

Ședința de alegeri pentru Directorul de Departament și a membrilor Consiliului Departamentului Medicină Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară se va desfășura joi, 15 octombrie 2015, ora 12.00, Sediul Facultatii de Medicina Dentara str Ilarie Voronca nr 7.

Candidatii pentru functia de Director de Departament din cadrul Facultatii de Medicina Dentara:

- Prof.univ.dr. Caraiane Aureliana 
- Sef lucrari dr. Stefanescu Corina Laura

Facultatea de Medicină

Alegerea pentru Director de departament la Departamentul 2 – Discipline preclinice II – Facultatea de Medicina – va avea loc in data de 18.11.2015 ora 14.00 la Sala Consiliu a Facultatii de Medicina.

Ș.L. Hanzu-Pazara Loredana - DOSAR

 


1. Alegerile directorilor de departament și a membrilor din comisiile departamentelor vor avea loc la sediul Facultății de Medicină, Campus, corp B, în data de 20.10.2015. Locația și intervalul orar stabilit pentru fiecare departament în parte sunt următoarele:

-          Departamentul  I- Sala Consiliu Facultatea de Medicina- orele 13-14
-          Departamentul  II- Sala Consiliu Facultatea de Medicina- orele 14-15
-          Departamentul  III- Amfiteatrul A2- orele 13-14
-          Departamentul  IV- Amfiteatrul A2- orele 14-15
-          Departamentul  V- Amfiteatrul A3- orele 13-14
-          Departamentul  IV- Amfiteatrul A3- orele 14-15

2. Numărul membrilor  ce vor fi aleși in consiliul departamentului, stabilit prin hotărârea consiliului facultății,  este de 5.

3. Ședința de alegeri este valabil constituită NUMAI dacă sunt prezenți  cel puțin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot

4. Biroul Electoral al Facultății, votat în Consiliul Facultății, are următoarea componență:

- Conf. Univ. Dr Broască Valentin
- Conf. Univ. Dr Tuță Liliana
- SL Univ Dr Grasa Cătălin
Membri supleanți- SL  Dr. Martinescu Alina si SL Dr Ionescu Constantin.

CANDIDATI

DEPARTAMENTUL NR 1- DISCIPLINE PRECLINICE I

DEPARTAMENTUL NR 2- DISCIPLINE PRECLINICE II

DEPARTAMENTUL NR 3- DISCIPLINE CLINICE MEDICALE I

DEPARTAMENTUL NR 4- DISCIPLINE CLINICE MEDICALE II

DEPARTAMENTUL NR 5- DISCIPLINE CLINICE  CHIRURGICALE I

DEPARTAMENTUL NR 6- DISCIPLINE CLINICE  CHIRURGICALE II

Facultatea de Științe Economice

Ședințele pentru alegerea Directorilor de Departament și a membrilor Consiliilor Departamentelor din cadrul Facultății de Științe Economice se vor desfășura luni, 19 octombrie a.c. conform următoarei programări:

- Departamentul de Economie Generală – începând cu ora 10.00 la sala P45;
- Departamentul Finanţe şi Contabilitate -  începând cu ora 12.00 la sala P40;
- Departamentul Administrarea Afacerilor – începând cu ora 14.00 la sala P45.

Proces verbal privind validarea candidaturilor depuse pentru alegerile directorilor de departament 

Candidații la funcția de Director de departament sunt următorii:

Departamentul de Economie Generală: Conf.univ.dr. Cosma Sorinel;
Departamentul de Finanțe și Contabilitate: Prof.univ.dr. Asaloș Nicoleta
Departamentul de Administrarea Afacerilor: Prof.univ.dr. Popovici Norina | Conf.univ.dr. Ionel Marian

Facultatea de Litere

Ședințele pentru alegerea Directorilor de Departament și a membrilor Consiliilor Departamentelor din cadrul Facultății de Litere se vor desfășura vineri, 23 octombrie 2015, sala M1,  între orele  10:00 - 16:00.

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CADIDATURILOR

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne și Științele Comunicării:

Conf.univ.dr. Hornoiu Diana - dosar
Conf.univ.dr. Codleanu Mioara - dosar

Departamentul de Filologie Română, Limbi Clasice și Balcanice :

Conf.univ.dr. Berechet Lăcrămioara - dosar

Departamentul de Limbi Moderne pentru Facultățile Nefilologice :

Conf.univ.dr. Mărunțelu Liliana - dosar

Facultatea de Farmacie

Alegerile pentru  funcția de Director de Departament și a membrilor Consiliului Departamentului, Departamentul Științe  Farmaceutice II,  se vor desfășura marți, 18 noiembrie 2015 în Campus, Corp B.

Candidați: Ș.L. Dr. Schroder Verginica - DOSAR

 

Alegerile Directorilor de Departament și a membrilor Consiliului Departamentului la Facultate de Farmacie se va desfășura marți, 20 octombrie 2015 în Campus, Corp B.

Candidați pentru funcția de director de departament
 
Departamentul de Științe Farmaceutice I
 
Departamentul de Științe Farmaceutice II

Facultatea de Matematică și Informatică

Departamentul de Matematica si Informatica

Alegerile pentru functia de director de departament și a membrilor din Consiliul departamentului vor avea loc la sediul Facultății de Matematica si Informatica, Bulevardul Mamaia 124, în data de 21.10.2015, orele 10-12, sala E8.

Numărul membrilor  ce vor fi aleși in consiliul departamentului, stabilit prin hotărârea consiliului facultății din 13.10.2015,  este de 5.

Biroul Electoral al Facultății, votat în Consiliul Facultății din 13.10.2015, are următoarea componență:

Membri:
Lect.univ.dr. George Cirlig
Lect.univ.dr. Gabriela Badea
Asist.univ.dr. Lacramioara Lita
Membri supleanti:
Conf.univ.dr. Elena Popescu
Lect.univ.dr. Adrian Alexandrescu

Candidati:

Lect.univ.dr. Alexandru Bobe

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

ANUNT ALEGERI DIRECTOR DE DEPARTAMENT

PROCES VERBAL VALIDARE CANDIDATURI

Alegerile pentru functia de Director de departament si pentru membrii in Consiliul Departamentului vor avea loc la sediul Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole, din Campus, Aleea Universitatii Nr. 1, in data de 22 octombrie 2015, orele 12.00 – 14.00,  Sala P 20.

Numarul de membrii care vor fi alesi in Consiliul departamentului va fi de 5, in conformitate cu hotararea consiliului facultatii din data de 9.10.2015.

Componenta Biroului Electoral al Facultatii (BEF), aprobata in consiliul facultatii din data de 9.10.2015 este urmatoarea:

Membri:
Sef lucrari dr. ing. Corina Gavat
Asist. Dr. Marius Radu
Asist. Dr. Razvan Dan Popoviciu
Membri supleanti:
Sef lucr. dr. ing. Enuta Simion
Asist. Dr. George Cracu
 
Candidati:
Conf. univ. dr. Marius Fagaras - CV - DECARATIE - DEPUNERE CANDIDATURA

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

ANUNT ALEGERI

Dosarele depuse la Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie pentru Departamentul de Chimie si Inginerie Chimica si Departamentul de Fizica si Electronica;

PV de avizare pentru dosare

Facultatea de Istorie și Științe Politice

Departamentul de Istorie si Stiinte Politice

Candidat - lect.univ.dr. Mihaela Ivanescu - CV - Lista de lucrari - Cerere de depunere candidatura - Declaratie pe proprie raspundere

Data desfasurarii alegerilor: 26 octombrie 2015, ora 10.00, sala E 115, Campus corp A

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Alegerile directorilor de departament și a membrilor din comisiile departamentelor vor avea loc în data de 22.10.2015. Locația și intervalul orar stabilit pentru fiecare departament în parte sunt următoarele:

-          Departamentul  Psihologie și Asistență Socială - Campus, Corp A, Sala P55- orele 12-13
-          Departamentul  pentru Pregătirea Personalului Didactic - Campus, Corp A, Sala P55 - orele 13-14
 

Ședința de alegeri este valabil constituită NUMAI dacă sunt prezenți  cel puțin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot

Candidați

Departamentul de Psihologie și Asistență Socială
Conf. univ. dr. Marica Mircea Adrian - dosar complet si validat
 
Departamentul  pentru Pregătirea Personalului Didactic
Prof. univ. dr. Vrăsmaș Traian - dosar complet si validat

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Alegerile vor avea loc maine 14 octombrie, orele 16.00 la Sala de Consiliu, parter, Campus, Corp A.

-DEPARTAMENT DREPT - CONF. UNIV. DR. MIHAI GABRIEL - CV - CERERE - DECLARATIE
-DEPARTAMENT STIINTE ADMINISTRATIVE - CONF. UNIV. DR. IFTENE CRISTINEL - CV - CERERE
 

Facultatea de Teologie

Ședințele pentru alegerea Directorilor de Departament și a membrilor Consiliilor Departamentelor din cadrul Facultății de Teologie se vor desfășura luni, 19 octombrie a.c., în Campus corp A, conform următoarei programări:

- Departamentul de Teologie biblică și sistematică – începând cu ora 15.00 la sala 035;
- Departamentul de Teologie practică -  începând cu ora 15.00 la sala 034;
- Departamentul  de Artă sacră și Teologie didactică– începând cu ora 15.00 la sala 037.
 

Facultatea de Arte

1. Ședința de alegeri pentru Directorul de Departament și a membrilor Consiliului Departamentului Muzică, teatru și arte vizuale din cadrul Facultății de Arte se va desfășura luni, 19 octombrie 2015, orele 12.oo, Sala C2 - căminul II, parter.

2. Biroul Electoral al Facultății, votat în Consiliul Facultății, are următoarea componență:
- Asist. univ. dr. Emanuel Cristoiu
- Asist. univ. dr. Radu Făgărășan
- Asist. univ. drd. Ovidiu Felipov

Membri supleanți:
- Asist. univ. dr. Mirela Voicu
- Asist. univ. dr. Răzvana Cernat

3. Candidat la funcția pentru director de departament din cadrul Facultății de Arte:
 - Prof.univ.dr. Radu Niculescu - CV - DECLARATIE - CERERE

Facultatea de Construcții

PROCES VERBAL DE AVIZARE CANDIDATURI ALEGERI DIRECTOR DEPARTAMENT FACULTATEA DE CONSTRUCTII 12.11.2015

Conf.dr.ing.Constantin Anca - DOSAR

Conf.dr.ing.Omer Ichinur - DOSAR

 

 

Ședința pentru alegerea Directorului de Departament și a membrilor Consiliului Departamentului de Constructii din cadrul Facultății de Construcții se va desfășura luni, 19 octombrie 2015.

Candidați pentru funcția de director de department din cadrul Facultății de Construcții:

Constantin Anca - CV | CERERE | DECLARATIE

Vintila Dragos Florian - CV | CERERE | DECLARATIE

Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă

Sedinta de alegere a Directorilor de Departament din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima se va desfășura joi, 15 octombrie a.c. conform urmatoarei programări:

- Departamentul de Inginerie Navala, Portuara si Energetica – începând cu ora 09.00 la sala ACN;
- Departamentul de Management Industrial si Autovehicule rutiere - începând cu ora 10.00 la sala ACN

Document oficial

Candidati:

Departamentul de Inginerie Navala, Portuara si Energetica: Viorel-Bogdan RADOIU
Departamentul de Management Industrial si Autovehicule rutiere: Constantin ILIE

Info UOC - Meniu